Kolgans

Kolgans.  (Anser albifrons)

 
                        
 
Uiterlijk:
Lengte: ♂ 70 cm en ♀ 65 cm
Vleugellengte ♂ 42 cm en ♀ 40 cm
Gewicht ♂ 2500g en ♀ 2300 g

 
Biotoop en leefwijze:
De kolgans overwintert veelal in grasvelden in een waterrijke omgeving. Sommige kolganzen overzomeren in Nederland en gaan soms tot broeden over. Overwinterende en doortrekkende Kolganzen foerageren in Nederland voornamelijk op grasland. Ook zijn de ganzen in de winter te vinden op bouwlandpercelen.
 
Voortplanting:
Aantal legsels: 1
Aantal eieren: 4-6 witte eieren
Broedduur: 27-28 dagen
Broedperiode: Begin april - half juni

Voedsel:
Voornamelijk zachte groene plantendelen, maar ook zaden.
 
Voorkomen in Nederland:
De kolgans is in de winter in alle provincies van Nederland te vinden.
 
Schadebestrijding:
In 1999 is de jacht op de kolgans gesloten. Afschot was vanaf dat moment alleen toegestaan in bijzondere gevallen. Vanaf 2003 worden er in het kader van schadebestrijding op kwetsbare landbouwgewassen weer kolganzen geschoten op basis van door de provincies verleende ontheffingen. Begin 2018 is de ontheffing voor de bestrijding van schade door de kolgans door de provincie Noord Brabant ingetrokken. Dit als gevolg van een gerechtelijke uitspraak.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.