Toezicht

JACHT- en NATUURTOEZICHTIn het werkgebied van WBE de Amerkant is een volledige bevoegde
Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar (Boa) werkzaam. Hij is parttime werkzaam. 
De Buitengewoon Opsporings-Ambtenaar (parttime jachtopzichter/toezichthouder) 
houdt zich bezig met het (natuur)toezicht in het hele gebied van de WBE. 
                                                                                  
Hij treedt op tegen wildstroperij, loslopende honden, overlast door fiets- of motorcrossers, illegale vuilstortingen en andere vreemde of verdachte zaken zoals steeds meer voorkomende hennepkwekerijen in het buitengebied. Ook houdt hij toezicht op (illegale) visserij.


Kijk hier
 naar een tv registratie over wildstroperij.

In voorkomende gevallen wordt op alle gebied nauw samengewerkt met de politie en Boa’s uit andere WBE’n.

Hij heeft de bevoegdheid om proces-verbaal op te maken.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.