Jagersvereniging zoekt dialoog met nieuwe besturen provincies en waterschappen


De verkiezingen van afgelopen woensdag 15 maart hebben in een aantal provincies gezorgd voor forse verschuivingen in het politieke landschap. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de nieuw te vormen coalities en mogelijk ook voor de dossiers die te maken hebben met faunabeheer. Via een brief zullen de afdelingsvoorzitters alle (nieuwe) fracties in Provinciale Staten op de hoogte brengen van de actuele dossiers die van belang zijn voor jagers en andere natuurliefhebbers. Namens de voorzitter van het Landelijk Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging wordt een soortgelijke brief verstuurd aan de fracties in de waterschappen.


In de brief wordt de nieuwe coalities gevraagd nadrukkelijk aandacht te besteden aan een beter leefbaar platteland. Het ingrijpend veranderde Nederlandse landschap heeft grote invloed op de flora en fauna in Nederland. Ook kijkt de maatschappij met andere ogen naar het buitengebied en het voedsel dat daar vandaan komt.


Onder druk


Een aantal diersoorten zoals ganzen, reeën en zwijnen passen zich extreem goed aan, terwijl weide- en akkervogels dreigen te verdwijnen. Onze agroproductie loopt wereldwijd voorop in kwaliteit en veiligheid, echter de biodiversiteit op het boerenland staat onder druk. Steeds meer Nederlanders willen wild eten, omdat dit bij uitstek biologisch, duurzaam vlees is afkomstig is uit de natuur. Daarnaast doet de overheid een steeds groter beroep op de vrijwillige jagers voor de uitvoering van haar beleid. Tegelijkertijd trekt zij het toezicht uit het buitengebied terug, waardoor de georganiseerde criminaliteit in het buitengebied hand over hand toeneemt.


Bevoegdheden


Een belangrijk deel van de bevoegdheden met betrekking tot deze issues valt onder de bevoegdheid van de provincie. Het zijn de nieuwe coalities die straks het uitvoeringsprogramma van de Wet Natuurbescherming (mogelijk straks de Omgevingswet) bepalen. Bovengenoemde thema’s hangen bovendien nauw samen met een aantal belangrijke dossiers op de politieke agenda voor het landelijk gebied: de stikstofaanpak, de (woning)bouwopgaven en opgaven met betrekking tot klimaat en duurzaamheid.


Verbinding


De Jagersvereniging zoekt graag de verbinding met de politiek en de te vormen coalities in de provincies en bij de waterschappen. Een gezamenlijke dialoog over het uitvoeringsprogramma van de Wet Natuurbescherming en het faunabeheer zijn essentieel voor een breed draagvlak en de inzet van de vele vrijwillige handen van de jagers in Nederland.


Het bericht Jagersvereniging zoekt dialoog met nieuwe besturen provincies en waterschappen verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 17-03-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.