WBE De Amerkant

WBE de Amerkant is opgericht op 28 augustus 1989 en telt momenteel 119 leden. Zij stelt zich ten doel een evenwichtige wildstand te bevorderen welke strookt met de belangen van landbouw, natuurbescherming en jacht. In 2009 zijn WBE de Amerkant en WBE Kalix-Berna gefuseerd en zijn de activiteiten van de beide WBE’s voortgezet onder de naam WBE de Amerkant. Het werkgebied van de WBE beslaat ongeveer 14.800 hectare hiervan is ruim 10.000 hectare bejaagbaar gebied
Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en twee bestuursleden. Zij worden bijgestaan door de commissie Wildbeheer. Deze commissie bestaat uit een tiental leden die gezamenlijk zorgen voor de verwerking van gegevens welke door de individuele jagers worden aangeleverd. Het voorbereiden van de jaarlijkse wild tellingen, het organiseren van diverse activiteiten, etc.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.